Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdą państwo zestaw najbardziej popularnych pytań wraz z odpowiedziami.
Prosimy o zapoznanie się z ich treścią przed kontaktem z Biurem Obsługi Klienta, niektóre z nich pomogą Państwu zdiagnozować lub rozwiązać problem.

 

Q?

Co robić, gdy Internet nie działa?

A.

Prawidłowe zainstalowanie systemu operacyjnego i sterowników karty sieciowej jest warunkiem koniecznym do połączenia z Internetem poprzez sieć MAXNET.

Przed zgłoszeniem awarii warto sprawdzić następujące rzeczy:

- czy system Windows XP/Vista/7 nie wyłączył POŁĄCZENIA LOKALNEGO (start ->ustawienia->panel sterowania->połączenia sieciowe->połączenie lokalne-> zobaczyć czy połączenie lokalne jest włączone, połączenie lokalne pali się na niebiesko, czy też wyłączone, połączenie lokalne pali sie na szaro),

- czy w menadżerze urządzeń systemu Windows na pewno mamy zainstalowaną kartę sieciową (żółty znak zapytania oznacza nierozpoznane urządzenie), (prawym przyciskiem myszy "kliknąć" na ikonę znajdującą sie na pulpicie "Mój komputer"->wybrać właściwości -> wybrać zakładkę sprzęt -> wybrać menadżer urządzeń),

- czy bezpośrednio przed awarią, nie instalowano nowego sprzętu lub oprogramowania (typu firewall) lub nie zmieniano konfiguracji komputera,

- czy w połączeniu sieciowym posiadamy ustawienia "automatyczne" (start ->ustawienia->panel sterowania->połączenia sieciowe->prawym przyciskiem myszy kliknąć na połączenie lokalne i wybrać właściwości połączenia lokalnego->właściwości protokołu Internetowego TCP/IP -> zobaczyć czy wszystko jest ustawione automatycznie),

- czy w przeglądarce Internetowej nie ma ustawionego ręcznie serwera proxy (aby to sprawdzić należy uruchomić przeglądarkę Internet Explorer -> wybrać narzędzia -> opcje Internetowe -> z zakładki wybrać połączenia-> ustawienia sieci LAN-> tutaj nic nie powinno być wpisane),

- czy komputer nie jest zawirusowany (możliwe, że na ekranie przeglądarki wyświetli się stosowny komunikat),

- czy kabel dostarczający sygnał Internetowy jest prawidłowo podłączony do komputera oraz czy nie został uszkodzony (przycięty, złamany, przegryziony, zmiażdżony) w obrębie lokalu,

- czy gniazdko Internetowe nie zostało uszkodzone.

Następnie prosimy sprawdzić:

- jaki komunikat pokazuje się w prawym dolnym rogu na pasku narzędzi pulpitu (np. brak połączenia sieciowego, kabel sieciowy jest odłączony, przy zgłaszaniu awarii dokładna informacja znacznie przyśpieszy usunięcie usterki ), JEST TO DLA OPERATORA NAJISTOTNIEJSZA INFORMACJA

- poprawność przydzielenia adresu IP (wg wzoru 46.175.x.y gdzie x= 224-239 a y= 1-254), (start->uruchom ->wpisać: cmd i zatwierdzić wciskając enter ->wpisać komendę ipconfig /all i nacisnąć enter),

- czy na klatce schodowej, w budynku, w bloku jest prąd,

- czy karta sieciowa nie jest "zawieszona". Aby odblokować kartę sieciową należy wykonać następujące czynności: wyłączyć komputer, wyjąć kabel zasilający (kabel komputerowy), wyjąć kabel internetowy z komputera, odczekać 10 minut, następnie z powrotem podłączyć kabel komputerowy i uruchomić komputer. Po pełnym załadowaniu systemu należy podłączyć kabel internetowy do komputera,

- czy w terminie uregulowano płatność za Internet.

Przypominamy, że nieuzasadnione wezwanie technika jest usługą płatną
(opłata od 20 PLN)!

Informacje o przerwach w działaniu sieci wynikającej z modernizacji są odpowiednio wcześniej podawane na stronie www.maxnet.org.pl w dziale Wiadomości.

Q?

Posiadam ROUTER i Internet nie działa

A.

- zrestartować urządzenie (wyjąć wtyczkę zasilającą od routera, odczekać 5 minut, a następnie z powrotem podłączyć zasilanie),

- upewnić się czy kable są prawidłowo podpięte w poszczególne porty (główny kabel od internetu MUSI się znajdować w porcie Internet lub WAN, reszta kabli od komputerów w pozostałych slotach),

- w przypadku zakupu nowego routera'a prosimy o kontakt z Operatorem, w celu aktywacji Internetu.

- polecamy ustawienie adresacji wewnętrznej państwa Routera na 10.10.10.1 i o poprawnym sklonowaniu adresu poprzednio używanej karty sieciowej.

Jeżeli powyższe czynności nie dadzą pożądanych rezultatów należy skontaktować sie z Operatorem pod numerem 501 579 666. Awarie prosimy zgłaszać w godzinach od 08:00 do 22:00, a po godzinie 22.00 smsem podąc swoje imię i nazwisko, adres oraz opis usterki. Na SMS odpowiadamy następnego dnia.

Q?

Wymieniłem komputer, kartę sieciową lub zainstalowałem router

A.

W taki przypadku, należy poprawnie podłączyć okablowanie do komputera/routera, uruchomić przeglądarkę, wpisać adres dowolnej strony a następnie postępować zgodnie z instrukcją, która wyświetliła się na ekranie monitora.

Q?

Co zrobić w przypadku zmiany danych osobowych?

A.

Prosimy o wysłanie e-maila na adres biuro@maxnet.biz z informacją o chęci zmiany danych osobowych oraz zawarcia w nim telefonu kontaktowego. Po wysłaniu maila skontaktuje sie z Państwem nasz przedstawiciel, w celu uzgodnienia odpowiedniego terminu na podpisanie aneksu.

Q?

Nie otrzymałem faktury

A.

Jeżeli nie otrzymali Państwo faktury do 20-tego dnia miesiąca, bardzo prosimy o natychmiastowy kontakt telefoniczny pod numerem (58) 712 66 66 lub wysłanie e-maila na adres biuro@maxnet.biz. W mailu prosimy podać następujące informacje: Imię i nazwisko abonenta oraz za jaki miesiąc nie otrzymano faktury.

Q?

Chcę zamówić duplikat faktury

A.

Prosimy o mail na adres biuro@maxnet.biz o treści: "Chcę zamówić duplikat faktury za miesiąc ......". W mailu należy podać dane osobowe - Imię i nazwisko abonenta oraz za jaki miesiąc nie otrzymał faktury.

Q?

Chcę posiadać stały zewnętrzny adres IP

A.

Adres przydzielony każdemu klientowi jest już adresem zewnętrznym.

Q?

Jak skonfigurować DCHUB?

A.

Dokładna instrukcja instalacji i konfiguracji programu została umieszczona pod adresem www.dchub.maxnet.org.pl.